Talkoot Tolonen

Hankkeet

Saaristomeren suojelu on yhteinen ponnistus

Avullanne olemme rahoittaneet jo lähes 50 vesiensuojeluhanketta Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Hankkeissa on testattu uusia menetelmiä, rakennettu kosteikkoja, toteutettu ruovikonleikkuita, kunnostettu virtavesikohteita, järjestetty neuvontaa, tehty jätevesisuunnitelmia ja laadittu monipuolisia ympäristökasvatusmateriaaleja eri kohderyhmille. 

Lahjoita Saaristomeren suojelutyöhön!
 
Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin ja niiden tekijöihin!