Ravinnesiepparit

Ravinnesiepparit poistavat fosforia jokivesistä

Hankeaika:2008-2012, Jatkohanke 2011-2012
Maksettu rahoitus: Jatkohanke 20 000 euroa
Lisätietoja: Juha Kääriä ja Piia Leskinen, Turun ammattikorkeakoulu
Hanke on päättynyt

Ravinnesiepparit -hankkeen tavoitteena on poistaa jokivesistä mahdollisimman paljon fosforia ennen sen päätymistä merialueelle. Hankkeessa selvitetään, miten käytöstä poistuvia vesilaitoksia voitaisiin hyödyntää fosforinpoistossa. Samalla selvitetään, miten patoaltaisiin kertyvää ravinnepitoista sedimenttiä voidaan poistaa ja kierrättää. Hankkeen tavoitteena on useiden tonnien vähenemä jokien fosforikuormasta.

Saaristomeren Suojelurahasto toimii hankkeen käynnistäjänä ja osarahoittajana. Hankkeen esiselvitysvaiheen loppuraportti valmistui keväällä 2010. Esiselvityksen pohjalta jatkohankkeessa arvioidaan mm. Halisten vesilaitoksen kiinteistön soveltuvuutta fosforinpoistoon. Hanketta koordinoivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto ja Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Hankkeen loppuraportin voit lukea täällä:
Ravinnesieppauslaitos Itämeren fosforikuormituksen vähentäjänä