2012

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet

  1. Laukanlahden niittolaitteet: Laukanlahden Suojeluyhdistys ry
  2. Vesiensuojelun organisointi Hirvijoen alueella: Nousiaisten kunta
  3. Veneiden pohjanpesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys: Pidä Saaristo Siistinä ry
  4. Halikonlahden hoidon keinot -infopiste: Angelniemen kyläyhdistys
  5. Aurajoen alkulähteiltä Saaristomerelle: Aurajokisäätiö
  6. Itämeren oppimispolku Saaristomerellä: Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry
  7. HAAVE ruska: Haavaisten vesiensuojeluyhdistys
  8. Saaristomeri-aiheinen teemakerho alakouluikäisille: Lounais-Suomen 4H-piiri

Hakemuksia käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 19 kappaletta. Rahoitus myönnettiin 9 hankkeelle, mutta yksi hanke peruuntui myöhemmin hakijan päätöksestä.