2014

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet

  1. Purokunnostushanke: Valonia
  2. VIRTE Virtaaman ja eroosion vähentäminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin Paimionjoella: Paimionjoki-yhdistys ry ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
  3. Tieteellisen tiedon hyväksikäyttö Saaristomeren suojelussa: Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos
  4. Alimitoitettujen kosteikkojen toimivuuden kehittäminen: Turun ammattikorkeakoulu
  5. HAAVE kosteikko: Haavaisten vesiensuojeluyhdistys
  6. Ruo'on aumauskoe: Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys
  7. Itämeri-aiheinen sovelluskehityskilpailu: Lounaispaikka, Varsinais-Suomen liitto


Hakemuksia käsiteltiin vuonna 2014 yhteensä 14 kappaletta.