Borst+¦ Jaakko Ruola

2016

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet

  1. Bystränder i skärgården - Kylärannat saaristossa: Finska Hushållningssällskapet - Suomen Talousseura r.f.
  2. Rymättylän Nuikonlahden Peräisten kosteikko: Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys ry
  3. Vårt Skärgårdshav, pilotprojekt: Finlands Öar rf - Suomen Saaret ry
  4. Valokuvanäyttely Saaristomeren panoraama: Tutkimuspalvelu 2000 / Jaakko Ruola
  5. Vesilinniemen merenlahden kuormitus- ja kunnostustarveselvitys: Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry

Hakemuksia vuonna 2016 käsiteltiin yhteensä 10 kappaletta.