banneri

Haavaisten vesiensuojeluyhdistys

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry toteutti vuosina 2012 ja 2014 Saaristomeren Suojelurahaston tuella hankkeet, joissa poistettiin kasvillisuutta Lokalahden Lautveden Natura-alueelta ja Pörkinrauman kanavasta, joka on eteläisen Lautveden ainoa yhteys avomerelle.

Vesialue ahdingossa

Lautveden vesialue on lähes suljettu ja matala merenlahti. Vesialue on viime vuosien Liettynytaikana rehevöitynyt ja liettynyt nopeasti, jonka johdosta se on paikoin kasvamassa umpeen. Kasvillisuuden voimakas lisääntyminen kiihdyttää osaltaan tätä epäsuotuisaa kehitystä. Ruokoja ja uposlehtistä kasvillisuutta poistamalla saadaan poistettua myös niihin sitoutuneita ravinteita, jolloin rehevöityminen hidastuu. Samalla virtaukset paranevat, mikä ehkäisee liettymistä. Myös veneillä liikkuminen helpottuu. 

Tuumasta toimeen

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry valmisteli hankkeet alueella tehtyjen selvitysten perusteella. Kun rahoitus Saaristomeren Suojelurahastolta myönnettiin ja toimenpiteisiin saatiin ELY-keskuksen suostumus, alettiin tuumasta toimeen. Ruoko leikattiin koneellisesti, ja leikattu ruoko siirrettiin alueesta riippuen joko rantojen läjitysalueille rannoille tai proomuun. Niitot tehtiin vuosien 2012 ja 2014 elokuussa. Vuonna 2012 ruokoa kertyi 2 kuormallista kuljetettavaksi maaparannusaineeksi pelloille.

Ruokoa leikkaamassa
Ruokoa leikkaamassa.

Tekijät ja tulevaisuuden näkymät

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry, joka on tehnyt niittoja vuodesta 2008 lähtien, toteutti hankkeen. Yhdistykseen kuuluu Lokalahden vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, joille vesialueen kunnossapito on tärkeää virkistyssyistä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valvoivat töitä ja seurasivat niiden edistymistä, mutta tärkeitä olivat myös vapaaehtoiset, jotka auttoivat ruokojen keräystalkoissa. Paikalliset yrittäjät osallistuivat ruo'on leikkaamiseen ja kuljetukseen koneilla.

Yhdistys jatkaa niittoja vuosittain, jotta alueen rehevöityminen pysyisi vastedes aisoissa. Myös jäsenten panos omien rantojensa niitossa ja poistetun kasvillisuuden siirtämisessä kompostiin on tärkeää vesialueen tilalle paikallisesti.

Haavaisten salmi 2008
Haavaisten salmi vuonna 2008.
Haavaisten salmi 2016
Haavaisten salmi vuonna 2016.

Miten ryhtyä toimeen?

Hankkeen toteuttajat painottavat asukkaiden aktiivisuuden tärkeyttä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yksityishenkilöiden on lähes mahdotonta toteuttaa hankkeita ja erityisesti saada niille rahoitusta. Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys kannustaa muidenkin alueiden asukkaita perustamaan suojeluyhdistyksiä, mikäli huoli ympäristön tilasta on yhteinen. Rahoitusta on usein haettava sitkeästi, jotta toteuttaminen onnistuu. Hankkeen toteuttaja tiivistää asian varsin hyvin: ”Pitkäjänteisyyttä ja intoa vaaditaan, mutta mitäpä emme tekisi oman virkistysalueemme säilyttämiseksi”.

Tustustu myös hanke-esittelyihin:

Tekstin toimitti: Jenni Lehtinen, harjoittelija


Lisätietoa

Lisää Haavaisten Vesiensuojeluyhdistyksestä

Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksen Facebook-sivu


Haluatko sinäkin olla hankkeellasi laittamassa liikkeelle muutosaaltoa?