Valonia

KIRSTU

KIRSTU-hankkeessa tuettiin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelua. Erityiskohteena olivat saaristoalueiden vakituisesti asutut talot, joiden järjestelmien puhdistustuloksia haluttiin hankkeen uudistustyöllä parantaa. Hankealueeksi valittiin Naantalin saaristoalue sekä Saaristomeren biosfäärialue, eli Paraisten ja Kemiön-saaren kuntien alue.
Kuva HAKKU 2013_Jarkko 200px

Hankkeen lähtöajatuksena oli myöntää suunnittelutyölle rahallista tukea, ja näin innostaa ihmisiä uusimaan saaristokotinsa jätevesijärjestelmän. Tukea oli mahdollista saada vuodesta 2010 lokakuulle 2012 asti. KIRSTU:n avulla kiinteistöomistaja sai mahdollisuuden edullisempaan jätevesisuunnitelmaan, kunhan hän samalla sitoutui toteuttamaan suunnitelman mukaisen jätevesijärjestelmän uusimisurakan.

Jätevesiasetuksen muutos

Hanke ja uudistustyö liittyivät vuonna 2011 uudistettuun jätevesiasetukseen, joka koskee kiinteistöjä, joita ei ole liitetty eikä aiota liittää vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon. Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantamisella pyritään parantamaan ihmisen lähiympäristöä esimerkiksi vähentämällä rehevöittämistä.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen vaatii aina toimenpidelupahakemuksen tai ilmoituksen jättämisen rakennusviranomaiselle, jonka liitteenä on oltava asianmukainen jätevesisuunnitelma. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla jätevesiselvitys, vaikkei toimenpiteitä tarvitsisikaan tehdä.

Lue lisää täältä.

Jätevesijärjestelmät vaihtoon

Valonia järjesti kohdealueen asukkaille kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa, jonka ohessa kerrottiin KIRSTU-hankkeesta. Halukkaat saattoivat allekirjoittaa sopimuksen jätevesijärjestelmien uusimisesta neuvontakäynnin yhteydessä. Lisäksi KIRSTU tiedotti neuvontapiste_nettitarjouksesta lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Kaiken kaikkiaan KIRSTUssa tehtiin 27 jätevesisuunnitelmaa.

Neuvonnalla muutoksiin

KIRSTU olisi kyennyt auttamaan useampia kotitalouksia, mutta asukkaiden tavoittaminen osoittautui vaikeaksi. Pelkkä lehtimainonta ja mainokset internetissä eivät tuntuneet riittävän innostamaan jätevesijärjestelmien uusimiseen.  Kiinteistöneuvonnassa annettu tuki osoittautui sen sijaan tehokkaimmaksi keinoksi hankkeen edistäjänä.   Vaikeuksista huolimata hanke kykeni konkreettisesti edistämään ympäristönsuojelua ja Saaristomeren suojelua tukemalla jätevesijärjestelmien uusimista.

Lopputunnelmat

Vesiasiantuntija Jarkko Lekan mukaan hankkeen tuloksena syntyneisiin lähes 30 suunnitelmaan voidaan olla tyytyväisiä. Hanke toi lisäksi paljon arvokasta tietoa siitä, miten jatkossa vastaavanlaista työtä voidaan tehdä tehokkaammin. Jotta ihmiset olisivat tulevaisuudessa entistä innokkaampia putkiremonttiin, tulisi hinnan tuetulle suunnitelmalle Lekan mukaan olla riittävän alhainen kiinteistön omistajalle, esimerkiksi 100- 150 euroa. Paikallisten epävarma lähestyminen hankkeeseen tuli Lekalle yllätyksenä, mutta hän myös korostaa asiakkaiden tyytyväisyyttä remonttia kohtaan ja uudistuksista seuraavaa vähentynyttä ravinnekuormaa Saaristomereen. Hankkeelle ei ole luvattu jatkoa, mutta kerätyt kokemukset voivat jaettuna olla osana aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä, jota ilman tämä ja toiset samankaltaiset hankkeet eivät onnistuisi.

Osallistujat

Hankkeen vetäjä
Jarkko Leka – vesiasiantuntija, vastuuhenkilö

Muut
Jätevesisuunnittelija - Suunnittelutoimisto Suomen Pihakaivo Oy
Valonia (3 henkilöä)

Tekstin toimitti: Jenni Lehtinen, harjoittelija, Mari Paloniemi, harjoittelija

Lisätietoa