Ulkoluodoilla Jaakko Ruola

Aallonharjalla

Aallonharjalla-blogissa asiantuntijamme tulkitsevat Saaristomeren tilaa ja siihen liittyviä muutoksia.

Toimituskunta:

Päätoimittaja: Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja, FT, Tove Holm.Aallonharjalla

22.10.2018 Airisto - liettynyt helmemme

Vielä 1950-luvulla Turun kaupungin satamalaitoksen ruoppausmassat oli läjitetty maalle täyttämällä Pikisaaren ja Hirvensalon välistä kannasta. Suuret massamäärät alkoivat kiinnittää yleistä huomiota vasta kun niitä alettiin viedä pohjoiselle Airistolle, aluksi Kuuvan edustalle ja sittemmin Rajakarin ja Vepsän väliseen syvänteeseen.

Lue lisää

 

24.9.2018 Ole Eklunds botaniska uppgifter från Skärgårdshavet

Skärgårdshavets flora hör till de bäst karterade i världen. Många framstående botanister såsom Ossian Bergroth, Henrik Skult och Sakari Hinneri har arbetat här. Beträffande antalet undersökta holmar är dock Ole Eklund i en klass för sig.

Lue lisää

 

6.7.2018 Merialuesuunnittelu perustuu eri toimialojen yhteistyöhön

Merialuesuunnittelu on uusi ”työkalu”, jolla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Lue lisää

 

3.5.2018 Roskaton Turku

Turku tavoittelee olevansa hiilineutraali, päästötön ja jätteetön kaupunki vuonna 2040. Nämä strategiset tavoitteet vaikuttavat haastavilta. Tavoitteena oleva jätteettömyys ei tarkoita sitä ettemme tuottaisi ollenkaan jätteitä, vaan että kaikki tuottamamme jäte hyödynnetään käyttäen jätettä uudelleen tai jätteen materiaali ja energia hyödyntäen.

Lue lisää

 

8.3.2018 Saaristomeren helmet – osa aivan lähellä Turkua!

Saaristomeri on todella ainutlaatuinen alue ja osa mielenkiintoisimmista kohteista ovat aivan käden ulottuvissa ja tavoitettavissa Turusta katsoen. Aikaisemmin vain et ehkä ole huomannut pysähtyä näissä mielenkiintoisissa paikoissa. Vai oletko? Tutustutaanpa vaikka kolmeen vähän erityyppiseen helmeen.

Lue lisää

 

4.1.2018 Saaristomeren luonto ei kukoista ilman hyvin voivaa merta

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on järjestänyt Saaristomeren kansallispuiston hoitotalkooleirejä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa jo vuosikymmenien ajan.

Lue lisää

 

20.12.2017 Uusia tuulia Saaristomeren Suojelurahastossa

Torstaina 21.12. on talvipäivänseisaus, jolloin päivät rupeavat pitenemään. Saaristomerelle pimeys tarkoittaa, että aktiviteetit meressä ja maan päällä rauhoittuvat kerätäkseen voimia tulevaan kasvukauteen. Myös Saaristomeren Suojelurahasto valmistautuu tulevaan vuoteen.

Lue lisää