Ulkoluodoilla Jaakko Ruola

Aallonharjalla

Aallonharjalla-blogissa asiantuntijamme tulkitsevat Saaristomeren tilaa ja siihen liittyviä muutoksia.

Toimituskunta:

Päätoimittaja: Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja, FT, Tove Holm.Aallonharjalla

6.7.2018 11.18

Merialuesuunnittelu perustuu eri toimialojen yhteistyöhön

Merialuesuunnittelu on uusi ”työkalu”, jolla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa.

Merialuesuunnittelussa sovitetaan yhteen eri toimialojen tarpeita. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Huomiota kiinnitetään myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi voidaan käsitellä myös muita teemoja kuten kulttuuriperintöä, kaivannaisalaa, sinistä bioteknologiaa tai meriteollisuutta.

Merialuesuunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, johon kuuluvat rannikon maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

Fiery_Color_001 (1) (002)
Merialuesuunnittelu

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Parhaiten pysyt kärryillä seuraamalla merialuesuunnittelun sivustoa https://www.merialuesuunnittelu.fi/ ja merialuesuunnittelun some-kanavia sekä ilmoittautumalla merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon: https://www.kyselynetti.com/s/merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelussa piirretään laajoja ja strategisia linjauksia, mutta myös luodaan sitä arvo- ja tietopohjaa, jolla sitten tarkemmassa suunnittelussa ja käytännön toimissa toteutetaan toimenpiteitä meren hyvän tilan saavuttamiseksi. Onkin ihan perusteltua sanoa, että paremman meriympäristön ja meriluonnon tavoittelu ulottuu merialuesuunnittelusta aina Saaristomeren suojelurahaston rahoittamiin konkreettisiin hankkeisiin ja toimijoihin. 

Timo Juvonen

Timo Juvonen toimii Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunnan jäsenenä ja  ympäristö ja merialuesuunnitteluerikoissuunnittelijana
Varsinais-Suomen liitossa.

Timo Juvonen
Timo Juvonen


Palaa otsikoihin