Ut+¦ 2 Jaakko Ruola

Organisaatio

Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto


Saaristomeren Suojelurahasto on perustettu marraskuussa 2007 osaksi Centrum Balticum -säätiötä. Suojelurahaston perustajatahot ovat:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Lounais-Suomen ympäristökeskus
  • MTK-Varsinais-Suomi
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
  • Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos
  • Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
  • Åbo Akademi

Saaristomeren Suojelurahaston toimintaa ohjaa vesiensuojelun ammattilaisista koostuva hoitokunta, joka tekee esitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle tuettavista hankkeista. Hoitokunta edustaa keskeistä ympäristöalan asiantuntemusta ja toimii asiantuntijaelimenä, joka suunnittelee ja kehittää Suojelurahaston toimintaa. Hoitokunta voi käyttää tukenaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hoitokunta arvioi hankehakemukset Saaristomeren Suojelurahaston tavoitteiden sekä painopisteiden perusteella. Hankerahoitusta myönnettäessä tärkeää on, että hankkeen tuloksilla on vaikutusta Saaristomeren vesien tilaan. Hoitokunta käsittelee hankehakemuksia vähintään kolme kertaa vuodessa. Hoitokunnan tehtävänä on myös etsii uusia ja innovatiivisia keinoja Saaristomeren tilan parantamiseksi ja edistää keskustelua niistä.

Saaristomeren Suojelurahastolla on tällä hetkellä yksi toimihenkilö: osa-aikainen toiminnanjohtaja. Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtajan tehtävänä on huolehtia Saaristomeren Suojelurahaston käytännön toiminnasta ja sen kehittämisestä hoitokunnan ja puheenjohtajan antamien linjauksien mukaisesti. Toiminnanjohtaja ylläpitää yhteyksiä hanketoimijoihin, vastaa Saaristomeren Suojelurahaston viestinnästä sekä tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi toiminnanjohtaja etsii Saaristomeren Suojelurahastolle yhteistyökumppaneita ja yhteistyömalleja, joiden kautta hankitaan rahastolle varoja, sekä suunnitelee Suojelurahaston markkinointia.


LASKUTUS

Vastaanotamme laskut mieluiten sähköisesti.

Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus)
003721129276
Välittäjä
Liaison Technologies Oy
Välittäjän tunnus
003708599126

Paperiset laskut:
Centrum Balticum -säätiö sr
Vanha Suurtori 7
20500 TURKU

VIITE: Saaristomeren Suojelurahasto