Aspö Jaakko Ruola

Uutiset

Ajankohtaista meiltä ja Saaristomeren suojelusta

22.3.2018 10.40

Maailman vesipäivää vietetään tänään torstaina 22.3.2018

Vesipäivänä 22.3.2018 Turussa järjestetään Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari. Seminaarin aiheina ovat paikallisten pienvesien merkitys ja hulevesien hallinta. Tilaisuus järjestetään klo 13–15.30 Sepänkadulla Turun ammattikorkeakoulun tiloissa (Sepänkatu 1, Turku, auditorio Monitori, 2. krs.). Seminaarin järjestävät Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki ja Saaristomeren Suojelurahasto.

Luonnonmukaiset menetelmät avuksi hulevesien hallintaan

Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja kuivuus yleistyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tiivistyvissä kaupungeissa muutokseen on varauduttava myös hulevesien hallinnassa. Maailman vesipäivänä Turussa järjestetään Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari, joka kokoaa yhteen ajankohtaisen tietämyksen Turun kaupunkivesien tilasta ja hulevesien käsittelystä.

YK:n julistamaa Maailman vesipäivää vietetään jo 25. kerran. Teemapäivänä tuodaan esille eri aiheita liittyen veden paikalliseen ja maailmanlaajuiseen käyttöön sekä vesiensuojeluun. Tänä vuonna vesipäivän teema on Nature for Water. Teemalla halutaan muistuttaa, että ratkaisut moniin vesihaasteisiin löytyvät luonnosta itsestään, palauttamalla ympäristöön vedelle luontaisia olosuhteita.

Hulevedet eli päällystetyiltä pinnoilta valuvat sadevedet ja lumen sulamisvedet aiheuttavat kaupungeissa muun muassa tulvia, jätevesiylivuotoja sekä vesistöjen likaantumista. Hulevesistä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää luonnonmukaisilla menetelmillä, suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Huomioimalla jo kaupunkisuunnittelussa hulevesien luonnonmukainen hallinta vähennetään hulevesien määrää ja parannetaan niiden laatua. Samalla tehostetaan myös jätevedenpuhdistamoiden toimintaa, sillä hulevesiä päätyy huomattavia määriä jätevesiverkostoon. Hulevesistä aiheutuu puhdistamoille ja viemäriverkoston omistajille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia, jotka muodostuvat muun muassa ylimääräisen veden pumppauksen energiakuluista.

Lisäämällä kaupunkeihin luonnonmukaisia hulevesirakenteita kuten kosteikkoja ja viheralueita parannetaan myös asuinalueiden viihtyvyyttä. Kaupunkien pienvesistöillä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.

— Tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella pienvesien merkitys luonnon monimuotoisuudelle korostuu. Kaupunkivesistöissä elää arvokasta lajistoa kuten kaloja, hyönteisiä ja lintuja. Purot luovat kaupunkiin tärkeitä ekologisia käytäväverkostoja yhdistämällä metsä- ja viheralueita toisiinsa, summaa Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.

Vesipäivänä 22.3.2018 Turussa järjestetään Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari. Seminaarin aiheina ovat paikallisten pienvesien merkitys ja hulevesien hallinta. Tilaisuus järjestetään klo 13–15.30 Sepänkadulla Turun ammattikorkeakoulun tiloissa (Sepänkatu 1, Turku, auditorio Monitori, 2. krs.). Seminaarin järjestävät Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki ja Saaristomeren Suojelurahasto. Tilaisuus on avoin myös median edustajille. Tilaisuuden ohjelma: www.valonia.fi/waterday2018

 

Lisätiedot:

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija

p. 040 552 2369

katariina.yli-heikkila@valonia.fi

VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskusPalaa otsikoihin