Aspö Jaakko Ruola

Uutiset

Ajankohtaista meiltä ja Saaristomeren suojelusta

31.5.2017 10.19

Maastotöissä Vesilinniemellä

Kustavin Vesilinniemellä tehdään maastotöitä alueen vesiensuojelutason parantamiseksi.

Valonia/Varsinais-Suomen liitto aloitti Vesilinniemen merenlahden kuormitus- ja kunnostustarveselvityksen maastotyöt 3.5.2017. Työ liittyy Saaristomeren Suojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen, jossa tehdään yleissuunnitelma Vesilinniemen alueen vesistön tilan ja vesiensuojelutason parantamiseksi.

Valonian Jarkko Leka ja Eija Nummela jalkautuivat maastoon selvittämään valuma-alueen maankäyttöä ja arvioimaan ihmistoiminnasta aiheutuvaa kuormitusta, joka päätyy Vesilinniemeä ympäröiviin merenlahtiin. Lisäksi otettiin vesinäytteet kahdesta ojasta, jotka laskevat Vesilinniemen pohjoispuoleiselta metsäiseltä valuma-alueelta Paikilinaukon ja Pleikilänviikin pohjoisosaan (kartan pisteet 3 ja 4).

Vesilinniemi Kartta
Vesinäytteenottopisteet 1-5 ja osa Vesilinniemen valuma-alueesta, joka on kartassa violetin viivan sisään jäävä alue.


Maastotöiden avulla saatiin melko kattava yleiskuva Vesilinniemen valuma-alueen ojien lähiympäristössä olevista metsä- ja peltoalueista.  Samalla suunniteltiin näiden alueiden mahdollisia vesiensuojelun tehostamiskeinoja. Vesilinniemen merenlahden nykytilan kartoittamisen ja vesiensuojelutoimien kohdistamisen kannalta on tärkeää selvittää valuma-alueen maankäyttöä ja sieltä mereen päätyvän kuormituksen suuruutta.

Vesilinniemi Antholminoja
Paikilinaukon pohjoisosaan laskevassa Antholminojassa virtasi 3.5.2017 varsin kirkasta vettä. Kuvan paikasta otettiin vesinäyte, josta analysoidaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet.
Paikilinaukon pohjoisosaan laskevassa Antholminojassa virtasi 3.5.2017 varsin kirkasta vettä. Kuvan paikasta otimme vesinäytteen, josta analysoidaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet.
Maastossa otettiin runsaasti valokuvia ojista ja niiden lähiympäristöstä. Sivujuonteena mainittakoon, että Antholminojan länsipuolella olevassa metsässä tapasimme kotitilaltaan karanneen kesyn villisian.

Paikilinaukon pohjoisosaan laskevassa Antholminojassa virtasi 3.5.2017 varsin kirkasta vettä. Kuvan paikasta otettiin vesinäyte, josta analysoidaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet.

Maastotyöt jatkuvat kesällä merialueen vesinäytteenoton sekä vesi- jarantakasvillisuusselvityksen pohjalta. Myöhemmin syksyllä otetaan lisää vesinäytteitä ojista valuma-aluekuormituksen arvioimisen tueksi.

 

Vesilinniemi Karannut villisika
Kotitilaltaan metsään karannut kesy villisika.

Kirjoittanut Jarkko Leka Valoniasta/Varsinais-Suomen liitosta

p. 040 197 2265

Lisätietoja Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksestä Jukka Ekuri
p. 040 505 2400

Lue lisää hankkeesta!


Palaa otsikoihin