Aspö Jaakko Ruola

Uutiset

Ajankohtaista meiltä ja Saaristomeren suojelusta

4.7.2018 9.53

Saaristomeren Suojelurahasto rahoittaa viisi uutta hanketta

Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto tukee paikallisia tekoja ja toimintaa Saaristomeren pelastamiseksi. Visiomme on elinvoimainen meri ja saaristo, jossa on hyvä elää, saada elanto ja virkistyä.

Rahoitamme konkreettisia vesiensuojelutoimia ja käytännön hankkeita, joilla torjutaan tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä: ravinteiden valumista mereen. Tavoitteemme on rehevöitymisen pysäyttäminen sekä vesien tilan yleinen kohentaminen Saaristomerellä ja sen valuma-alueella.

Vuodesta 2008 alkaen 50 hanketta Saaristomerellä ja sen valuma-alueella on saanut rahoitusta Saaristomeren Suojelurahaston kautta. Keväällä saimme 15 hankehakemusta, yhteensä 354475 euron edestä. Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta käsittelee hakuprosessin aikana hankeideat ja hakemukset, joiden pohjalta se tekee esitykset tuettavista hankkeista Centrum Balticum -säätiön hallitukselle.

Keväällä on tehty päätös kuuden uuden hankkeen rahoituksesta. Ne ovat: Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteinen hanke Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa, Aleksandar Klimeskin hanke Steel slag filter as a potential solution for reducing dissolved phosphorus inputs into the Baltic Sea, Valonian/Varsinais-Suomen liiton hallinnoima Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto –hanke, jonka kumppanit ovat Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pidä Saaristo Siistinä ry:n hanke Saaristo Septi sekä Flame Jazz ry:n hanke Saaristomeren suojelua jazzmusiikin keinoin. Kuudennesta hankkeesta julkaistaan tieto syksyllä. 

Vesiensuojelutyöhön sekä tietoisuuden lisäämiseen on vuodesta 2008 alkaen kanavoitu Saaristomeren Suojelurahaston kautta noin 500 000 euroa. Tue hankkeitamme lahjoittamalla varoja. Lahjoituksesi käytetään Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, vesiensuojeluhankkeisiin ja asennekasvatukseen. Myönnetty rahoitus on monessa tapauksessa ollut osarahoitusta, joka on mahdollistanut moninkertaisen rahoitusosuuden muilta rahoittajilta.

Mediatiedote, suomeksi ja ruotsiksi.


Palaa otsikoihin