Aspö Jaakko Ruola

Uutiset

Ajankohtaista meiltä ja Saaristomeren suojelusta

23.11.2018 14.45

Turun vaikuttajilta Saaristomeren rehevöitymisen ehkäisyyn tähtäävä adressi ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle

Valtioneuvosto päätti elokuun kehysriihessään panostaa seuraavan kolmen vuoden aikana 15 miljoonaa euroa vuodessa merensuojelutoimenpiteisiin. Ympäristöministeriö julkistaa vielä tämän vuoden aikana, miten varat on tarkoitus kohdentaa. Ministeri Tiilikaiselle osoitetussa adressissa esitetään, että ministeriö päättäisi ryhtyä toteuttamaan peltojen kipsikäsittelyä Saaristomeren fosforikertymän aiheuttaman rehevöitymisen ehkäisemiseksi uusimpien tutkimustulosten suositusten mukaisesti. Adressi luovutetaan Tiilikaiselle Turussa lauantaina 24.11.

Hallituksen kärkihankkeena toteutettu SAVE-hanke raportoi lokakuun lopussa peltojen kipsikäsittelystä ja sen mahdollisuuksista vähentää fosforin ja hiilen huuhtoumaa pelloilta mereen. Hanke suosittaa toimien aloittamista ensimmäiseksi Saaristomeren valuma-alueen pelloilla perustelunaan se, että paras vaste kipsikäsittelylle saadaan Saaristomeren sisäosien veden laadun paranemisen myötä.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, Varsinais-Suomen Liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa ja Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila sekä Centrum Balticum -säätiön hallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell ovat allekirjoittaneet ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle osoitetun adressin, jossa esitetään, että ministeriö päättäisi ryhtyä toteuttamaan peltojen kipsikäsittelyä Saaristomeren rehevöitymisen ehkäisemiseksi.

– Saaristomeri voi merialueistamme huonoiten ja eniten sitä vaivaa fosforikertymän aiheuttama rehevöityminen. Koko Itämeren alueella fosforikuormitus on laskenut 60 prosenttia. Suomen merialueilla Suomesta tuleva fosforikuormitus on ollut laskussa Suomenlahdella, Selkämerellä ja Perämerellä, mutta Saaristomerellä kuormitus on pysynyt ennallaan tai on jopa lievässä nousussa, kertoo SAVE-hankkeen ohjausryhmään kuulunut Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen asemanjohtaja Jari Hänninen.

Tiilikainen 1
Adressin luovutus lauantaina 24.11.2018. Kuva Lasse Lähteenmäki, YLE.

Hänninen luovutti adressin ministeri Tiilikaiselle Turussa lauantaina 24.11. yhdessä Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja Tove Holmin sekä saaristoluontokuvaaja Jaakko Ruolan kanssa.

– Saaristomeri on maailman mitassa ainutlaatuinen luonnonmuodostuma. Se on saarien meri, jonka historia ja luonnon kirjo hakevat vertaansa. Alueen arvokkaimmat kohteet kuuluvat Saaristomeren kansallispuistoon, jota luonnehtivat luontotyyppien moninaisuus ja lajien runsaus, Ruola sanoo.

– Adressin allekirjoittajat, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto ja Centrum Balticum -säätiö ovat kaikki tärkeitä vaikuttajia Varsinais-Suomessa ja koko maassakin. Ainutlaatuinen saaristomme on kunkin toiminnassa ja strategiassa vahvasti edustettuna. Saaristomeren puhdas tulevaisuus on elintärkeä tavoite meille kaikille, Holm summaa.

Lisätietoja:

Jari Hänninen
Asemanjohtaja
Saaristomeren tutkimuslaitos
p. 050 401 7838, jarhan@utu.fi

Tove Holm
Toiminnanjohtaja
Saaristomeren Suojelurahasto
p. 040 556 5426, tove.holm@centrumbalticum.org

Jaakko Ruola
p. 0400 317 585, jaakko.ruola@kolumbus.fi

Palaa otsikoihin