Aspö Jaakko Ruola

Uutiset

Ajankohtaista meiltä ja Saaristomeren suojelusta

12.12.2017 14.51

Uusi vesiensuojelukosteikko Somerolle

Saaristomeren Suojelurahaston rahoittaman hankkeen avulla rakennettiin Somerolle Sylvänän kylän alueelle sijaitsevaan ojaan, uusi vesiensuojelukosteikko.

Kosteikon päätarkoituksena on vähentää Paimionjokeen ja sen kautta Saaristomereen kiintoaineen mukana kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Kosteikoista on yleisesti hyötyä myös ympäristön biologisen monimuotoisuuden lisääjinä sekä valumavesivirtaamien tasaajina.

5 virta hanke
Näkymä kosteikkoalueesta täytyttyään vedellä.

Kosteikon rakentaminen on osa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Paimionjoki-yhdistys ry:n VIRTE-yhteishanketta (Virtaaman ja eroosion vähentäminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin Paimionjoella). Hankkeessa on pyritty edistämään nykyistä luonnonmukaisempien kuivatusmenetelmien käyttöä Paimionjoen valuma-alueella. Lue lisää täältä.

Haetko rahoitusta vesiensuojeluhankkeellesi Saaristomerellä tai sen valuma-alueella? Tutustu tarjoamiimme mahdollisuuksiin!


Palaa otsikoihin