IMG_7088_nyast

Uutisia kumppaneiltamme

Uutisia kumppaneiltamme

3.3.2015 14.50

RAKI-ohjelman kevään 2015 hankehaku on käynnissä

Ympäristöministeriö käynnistää hankehaun Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevassa ohjelmassa (2012–2015).

Haku keskittyy erityisesti ravinteiden kierrätyksen seuraaviin teemoihin:

  • maatalouden vesiensuojelun tehostaminen, ml. maan rakenteeseen, kasvukuntoon liittyvä ravinteiden käytön tehostaminen sekä ravinnehuuhtoutumien vähentäminen
  • kierrätysraaka-ainepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen
  • lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön tehostaminen
  • ravinteiden kierrätykseen ja vesiensuojeluun liittyvän kansalaistoiminnan edistäminen
  • ylijäämäravinteiden tai ravinteita sisältävien biomassojen kerääminen hyötykäyttöön
  • erilaisten ravinteita sisältävien jätteiden hyötykäytön edistäminen
  • yllä mainittujen ravinnekierrätysmenetelmien tai -tuotteiden käytön taloudellinen toteutettavuus ja kustannustehokkuus loppukäyttäjän kannalta

Lisäksi kaikkien hankkeiden tarkastelunäkökulmina ja läpileikkaavina teemoina painotetaan seuraavia: teknis-taloudellisen toteutettavuus, jalkauttaminen käytännön toimenpiteiksi, yhteistyö ja viestintä.


Lisätietoa ympäristoministeriön sivuilta.


Palaa otsikoihin