Aspö Jaakko Ruola

Uutiset

Ajankohtaista meiltä ja Saaristomeren suojelusta

21.2.2018 8.10

Yksityisellä vesiensuojelutyöllä positiivinen vaikutus Saaristomeren tilaan

Nyt on hyvä aika suunnitella konkreettisia tekoja jotka vaikuttavat Saaristomeren tilaa

Sylvänän kosteikko — esimerkki yksityisestä vesiensuojelutyöstä

Paimion joen valuma-alueelle, Someron Sylvänän kylään, on elokuussa 2017 perustettu vesiensuojelukosteikko. Kosteikko rakennettiin yksityisten maanomistajien maalle Saaristomeren Suojelurahaston rahoituksella, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Paimionjoki -yhdistys ry:n yhteisen vesiensuojeluhankkeen pohjalta. Lue lisää täältä.

 ”Kannustin kosteikon perustamiselle oli halu toimia luonnon hyväksi. Aluksi olin hieman kriittinen kosteikon perustamisen suhteen, mutta lopputulos ylitti odotukset!” kertoo maanomistaja Touko Roto. Hänen mukaansa kosteikkoa on pidetty maisemallisesti hyvin onnistuneena ja salaojaputkien päistä on myös voinut havaita kosteikkoon kulkeutuvan runsaasti vettä. Roto korostaakin maisemallisten arvojen tärkeyttä vastaavissa hankkeissa.

 Vesiensuojelutoimenpiteiden hyöty Saaristomerelle

”Saaristomeren valuma-alueella on erityinen tarve tehostetuille vesiensuojelutoimenpiteille ja nykyisten toimenpiteiden kohdentamiselle. Saaristomeren merialue on voimakkaasti kuormitettu eikä rehevöitymisen osalta täytä merenhoidon tavoitteiden mukaisia hyvän tilan kriteerejä. Saaristomereen tuleva kokonaisfosforikuormitus ei myöskään ole tähänastisista vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta vielä alentunut”, korostaa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n projektityöntekijä Matti Jantunen.

 Saaristomeren suojelussa julkista ja yksityistä rahoitusta

Ylivoimaisesti suurin rahallinen panostus Suomen vesialueiden ja myös Saaristomeren vesiensuojeluun tulee valtion ja EU:n varoilla maksettavista maatalouden ympäristötuista. Suojelutyötä rahoittavat myös yksittäiset ihmiset sekä erilaiset organisaatiot säätiöiden ja yhdistysten kautta. Lisäksi arvokasta vesiensuojelutyötä tehdään vapaaehtoisvoimin toimivissa paikallisissa vesiensuojeluyhdistyksissä. ”Saaristomeren Suojelurahasto rahoittaa paikallisia konkreettisia hankkeita, joilla saavutetaan näkyviä ja positiivisia vaikutuksia Saaristomeren vesien tilaan”, summaa Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja Tove Holm. Lisää väkeä ja hankkeita etsitään jatkuvasti. Kevään 2018 rahoitushaku päättyy 29.3. Voit osallistua myös raha tai esinelahjoituksella.

 

Lisätietoja:
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n projektityöntekijä Matti Jantunen, 040 161 8830, matti.jantunen@lsvsy.fi

Maanomistaja Touko Roto, 044 011 4193

Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja Tove Holm, 040 556 5426, tove.holm@centrumbalticum.org

Saaristomeren Suojelurahasto on osa Centrum Balticum –säätiötä, www.saaristomerensuojelurahasto.fi
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: Facebook, Twitter ja InstagramLehdistötiedote suomeksi ja ruotsiksi


Palaa otsikoihin