Lahjoita

Lahjoita Saaristomeren suojelutyöhön

Lahjoituksesi käytetään Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteiteisiin, vesiensuojeluhankkeisiin ja asennekasvatukseen. 

Rahoittamiimme hankkeisiin voit tutustua täällä


Tutustu myös lahjoitusinfoomme

Huom! Lahjoitussivua päivitetään! Siihen asti voit lahjoittaa suoraan tilillemme: Handelsbanken FI30 3131 3001 2864 00

Kiitos avustasi!Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Centrum Balticum -säätiö sr, Saaristomeren Suojelurahasto

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/670, 27.6.2017
Keräyksen toimeenpanoaika: 27.6.2017-26.6.2019
Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävät varat käytetään ajalla 27.6.2017-31.12.2022
Käytännön toimeenpanija: Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto
Käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Saaristomeren vesien tilan parantamiseen tähtäviin, tarkoin kohdennettuihin hankkeisiin Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.

Hankkeiden rahoitus julkistetaan haettavaksi säätiön toimesta ja hankerahoituspäätökset tekee säätiön hallitus asiantuntijoista koostuvan hoitokunnan esityksestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Rahoitusta voidaan myöntää Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon.

Lisäksi varoja käytetään ympäristötietoisuuden lisäämiseen ja tiedonvaihdon edistämiseen sekä kustannustehokkaiden vesiensuojeluratkaisujen tutkimukseen. Varoja voidaan käyttää tietoisuuden lisäämistyöhön liittyviin palkka- ja henkilöstökuluihin sekä tietoisuuden lisäämiseen liittyvien materiaalien toteutuskuluihin.

Tietoisuuden lisäämistyöhön sisältyy viestinnän suunnittelua, tapahtumien järjestämistä, materiaalisuunnittelua ja sidosryhmäyhteistyötä. Materiaalit voivat olla esitteitä tai sähköisiä ratkaisuja, joilla jaetaan tietoa Saaristomeren tilasta ja vaikuttamiskeinoista sekä aktivoidaan ihmisiä toimimaan ympäristöystävällisesti.