Lahjoita

Lahjoita Saaristomeren suojelutyöhön

Lahjoituksesi käytetään Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteiteisiin, vesiensuojeluhankkeisiin ja asennekasvatukseen. 

Rahoittamiimme hankkeisiin voit tutustua täällä.


Tutustu myös lahjoitusinfoomme.

Huom! Lahjoitussivua päivitetään! Siihen asti voit lahjoittaa suoraan tilillemme: Handelsbanken FI30 3131 3001 2864 00

Kiitos avustasi!


Tiedustelut:
Tove Holm
Toiminnanjohtaja
Puh. 040 556 5426
tove.holm(at)centrumbalticum.org

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Centrum Balticum -säätiö sr, Saaristomeren Suojelurahasto

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/670, 27.6.2017

Keräyksen toimeenpanoaika: 27.6.2017-26.6.2019

Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävät varat käytetään ajalla 27.6.2017-31.12.2022

Käytännön toimeenpanija: Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto

Käyttötarkoitus:

Kerätyt varat käytetään Saaristomeren vesien tilan parantamiseen tähtäviin, tarkoin kohdennettuihin hankkeisiin Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.

Rahasto ohjaa varoja Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. Lisäksi seuraamme ja hyödynnämme tutkimuksen tuloksia, jotta yhdessä voisimme muuttaa Saaristomeren tilan kehitystä. Lue lisää täältä:

Hankkeiden rahoitus julkistetaan haettavaksi säätiön toimesta ja hankerahoituspäätökset tekee säätiön hallitus asiantuntijoista koostuvan hoitokunnan esityksestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Rahoitusta voidaan myöntää Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. 

Lisäksi varoja käytetään ympäristötietoisuuden lisäämiseen ja tiedonvaihdon edistämiseen sekä kustannustehokkaiden vesiensuojeluratkaisujen tutkimukseen. Varoja voidaan käyttää tietoisuuden lisäämistyöhön liittyviin palkka- ja henkilöstökuluihin sekä tietoisuuden lisäämiseen liittyvien materiaalien toteutuskuluihin.

Tietoisuuden lisäämistyöhön sisältyy viestinnän suunnittelua, tapahtumien järjestämistä, materiaalisuunnittelua ja sidosryhmäyhteistyötä. Materiaalit voivat olla esitteitä tai sähköisiä ratkaisuja, joilla jaetaan tietoa Saaristomeren tilasta ja vaikuttamiskeinoista sekä aktivoidaan ihmisiä toimimaan ympäristöystävällisesti.