joanna 9

Lahjoitusinfo

Ahdin maailma kuvatekstilla

Tule suojelemaan Saaristomerta!

Saaristomeri -keräyksellä Saaristomeren Suojelurahasto tukee Saaristomeren suojelun konkreettisia täsmähankkeita, joiden tulokset voit nähdä omin silmin. Tule lahjoittajaksi, jos Saaristomeri on sinulle tärkeä. Sinä voit mahdollistaa uuden toimenpiteen toteutuksen, jonka kautta fosfori ja sinilevä vähenevät. Kun onnistumme yhdessä, vedet kirkastuvat ja näet taas syvälle.

Saaristomeren ympäristövahinko

Saaristomeren rehevöitymisen pysäyttäminen ja vesien tilan yleinen kohentaminen ovat Saaristomeren Suojelurahaston tavoite. Edistämme  käytännön hankkeita, joilla torjutaan tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä: ravinteiden valumista mereen.

Simpukka

Fosfori on Saaristomerta pahimmin rehevöittävä ravinne. Saaristomereen valuu neljän suuren joen tuomana vuodessa 30-400 tonnia fosforia, vuoden sateisuudesta riippuen. Yksi gramma fosforia kykenee tuottamaan 410 grammaa sinilevää. Tämä määrä pystyy pilaamaan ihmiselle uimakelvottomaksi  41 m3 Saaristomeren vettä. Yhden fosforigramman poistaminen Saaristomeren valuma-alueella maksaa keskimäärin 0,5 €.

Lahjasi voi auttaa pitämään Saaristomeren veden uimakelpoisena

Ämpärit kertovat arvioidun lahjoitussummien vaikutuksen Saaristomereen valuvan, sinilevää ruokkivan fosforin poistamisessa. Määrät perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kokoamaan tutkimustietoon. Lahjoituksesi mahdollistaa käytännön puhdistustoimia, joilla poistetaan rehevöittäviä ravinteita, erityisesti fosforia ja typpeä.

 Vesiamparit euroilla3


Käytännön toimenpiteitä projekteissa ovat suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentaminen, jätevesiratkaisut ja jätevesien vaihtoehtoiset käsittelytavat, venepohjapesurit ja septitankkien imutyhjennysasemat, vesiensuojelun pilottihankkeet, ympäristökasvatus sekä muut innovatiiviset ratkaisut.

Sasu kiihdyttaa

Valitse lahjaämpärisi koko ja lahjoitustapasi

Sinä voit osallistua Saaristomeren pelastamiseen tekemällä lahjoituksen Saaristomeren Suojelurahastolle. Voit lahjoittaa kerran, joka kuukausi, merkkipäivänä, muistoksi, arvoesineen, testamentilla tai ryhtyä yritystukijaksi. Katso oheisesta valikosta, mitä kukin lahjoitustapa merkitsee.

Jos haluat lisätietoja ota yhteys lahjoittajapalveluumme, niin pohdimme yhdessä sopivat ratkaisut! Tutustu myös yrityksien kanssa jo toteutettuihin yhteistyömuotoihin. Lue syventävää tietoa Saaristomerestä ja sen tilasta.

Kiitos avustasi!


Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Centrum Balticum -säätiö sr, Saaristomeren Suojelurahasto

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/670, 27.6.2017

Keräyksen toimeenpanoaika: 27.6.2017-26.6.2019

Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävät varat käytetään ajalla 27.6.2017-31.12.2022

Käytännön toimeenpanija: Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto

Käyttötarkoitus:

Kerätyt varat käytetään Saaristomeren vesien tilan parantamiseen tähtäviin, tarkoin kohdennettuihin hankkeisiin Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.

Rahasto ohjaa varoja Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. Lisäksi seuraamme ja hyödynnämme tutkimuksen tuloksia, jotta yhdessä voisimme muuttaa Saaristomeren tilan kehitystä. Lue lisää täältä:

Hankkeiden rahoitus julkistetaan haettavaksi säätiön toimesta ja hankerahoituspäätökset tekee säätiön hallitus asiantuntijoista koostuvan hoitokunnan esityksestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Rahoitusta voidaan myöntää Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. 

Lisäksi varoja käytetään ympäristötietoisuuden lisäämiseen ja tiedonvaihdon edistämiseen sekä kustannustehokkaiden vesiensuojeluratkaisujen tutkimukseen. Varoja voidaan käyttää tietoisuuden lisäämistyöhön liittyviin palkka- ja henkilöstökuluihin sekä tietoisuuden lisäämiseen liittyvien materiaalien toteutuskuluihin.

Tietoisuuden lisäämistyöhön sisältyy viestinnän suunnittelua, tapahtumien järjestämistä, materiaalisuunnittelua ja sidosryhmäyhteistyötä. Materiaalit voivat olla esitteitä tai sähköisiä ratkaisuja, joilla jaetaan tietoa Saaristomeren tilasta ja vaikuttamiskeinoista sekä aktivoidaan ihmisiä toimimaan ympäristöystävällisesti.