Ut+¦ 1 Jaakko Ruola

Näin lahjoituksesi auttaa

purjeveneSaaristomeren Suojelurahaston keräämien varojen käyttötarkoitus


Kerättyjä varoja käytetään vuosittain Saaristomeren vesiensuojelun korkeatasoisten, konkreettisten hankkeiden rahoittamiseen, joiden tarkoitus on ravinnekuormituksen vähentäminen ja ravinteiden poisto.

Nämä hankkeet voivat olla maatalouden-, jätevesien, tai veneilyn haasteisiin tarttuvia.

Hankkeiden konkreettisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi suojavyöhykkeet, kosteikot, laskeutusaltaat, opastus, jätevesiratkaisut ja niiden vaihtoehtoiset käsittelytavat, venepohjapesurit ja septitankkien imutyhjennysasemat sekä muut innovatiiviset ratkaisut.

Saaristomeren Suojelurahasto voi erityistapauksissa myöntää stipendejä esimerkiksi erityisen innovatiivisiksi katsomilleen opinnäytetöille, joiden tavoitteet ovat yhteneviä Suojelurahaston tavoitteiden kanssa.

Keräysvaroja käytetään myös tietoisuuden lisääminen konkreettisista hankkeista ja toimenpiteistä sekä kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen saaristomeren suojelemiseksi.

Nämä hankkeet voivat koskea esimerkiksi ohjevihkosten tuottamista, koulujen ympäristökasvatusta, kansalaisjärjestöjen toimintaa, vesien tilan seurantaa, opinnäytetöitä, vesiensuojelun pilottihankkeita ja parhaiden käytäntöjen levittämistä sekä muita innovatiivisia ratkaisuja.

Tutustu hanketoimijoihiin.