Ulkoluodoilla Jaakko Ruola

Tilinumerot, keräyslupa, rekisteriseloste


Tilinumerot, keräyslupa, rekisteriseloste

Saaristomeren Suojelurahaston lahjoitustili

Handelsbanken

IBAN: FI30 3131 3001 2864 00

BIC: HANDFIHH 

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Centrum Balticum -säätiö sr, Saaristomeren Suojelurahasto

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/670, 27.6.2017

Keräyksen toimeenpanoaika: 27.6.2017-26.6.2019

Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävät varat käytetään ajalla 27.6.2017-31.12.2022

Käytännön toimeenpanija: Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahasto

Käyttötarkoitus:

Kerätyt varat käytetään Saaristomeren vesien tilan parantamiseen tähtäviin, tarkoin kohdennettuihin hankkeisiin Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.

Rahasto ohjaa varoja Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. Lisäksi seuraamme ja hyödynnämme tutkimuksen tuloksia, jotta yhdessä voisimme muuttaa Saaristomeren tilan kehitystä. Lue lisää täältä:

Hankkeiden rahoitus julkistetaan haettavaksi säätiön toimesta ja hankerahoituspäätökset tekee säätiön hallitus asiantuntijoista koostuvan hoitokunnan esityksestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Rahoitusta voidaan myöntää Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. 

Lisäksi varoja käytetään ympäristötietoisuuden lisäämiseen ja tiedonvaihdon edistämiseen sekä kustannustehokkaiden vesiensuojeluratkaisujen tutkimukseen. Varoja voidaan käyttää tietoisuuden lisäämistyöhön liittyviin palkka- ja henkilöstökuluihin sekä tietoisuuden lisäämiseen liittyvien materiaalien toteutuskuluihin.

Tietoisuuden lisäämistyöhön sisältyy viestinnän suunnittelua, tapahtumien järjestämistä, materiaalisuunnittelua ja sidosryhmäyhteistyötä. Materiaalit voivat olla esitteitä tai sähköisiä ratkaisuja, joilla jaetaan tietoa Saaristomeren tilasta ja vaikuttamiskeinoista sekä aktivoidaan ihmisiä toimimaan ympäristöystävällisesti.

Lahjoitukset verkkopankin kautta tai luottokorteilla

Lahjoitukset verkkopankin kautta

Verkkopankkilahjoittamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Lahjoitukset Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Suomen Verkkomaksut Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Suomen Verkkomaksut Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahastolle. Suomen Verkkomaksut Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Suomen Verkkomaksut Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

 

Rekisteriseloste

Saaristomeren Suojelurahasto


Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu/muutettu: 10.10.2012

Rekisterinpitäjä
Saaristomeren Suojelurahasto ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:

Saaristomeren Suojelurahasto
Vanha Suurtori 7
20500 Turku

toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org


Lahjoittajapalvelussa (toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org) vastataan asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
Saaristomeren Suojelurahaston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Saaristomeren Suojelurahaston asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja käytetään yhteydenpidossa, lahjoittamiseen liittyvien asioiden hoidossa, palveluiden markkinoinnissa ja niiden kehittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, puhelin, sähköpostiosoite, asiakasnumero, pankkitili, yhteydenottotapa, tehdyt lahjoitukset ja tieto lahjoituskohteista. Sisältää myös markkinointiin ja viestintään liittyviä tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella, Saaristomeren Suojelurahastolle lähetetyillä lomakkeilla tai sähköpostiviesteillä sekä puhelimitse, faksitse ym. kautta tapahtuvien yhteydenottojen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkuuksien ja palvelusuhteiden kautta. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Saaristomeren Suojelurahaston rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhteys tietojärjestelmään on suojattu teknisin keinoin. Tietojärjestelmä ja siihen liittyvät aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Saaristomeren Suojelurahaston lahjoittajapalveluun.