+ûr+¦ Jaakko Ruola

Merirauhan julistus

SIUNAUS SAARISTOMERELLÄ JA MUILLAKIN VESILLÄ LIIKKUVILLE

Tämä rukous on tarkoitettu Saaristomerellä ja kaikilla muillakin vesillä liikkuville, alukseen, ikään, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, ihonväriin, koulutukseen ja varallisuuteen katsomatta - oli sitten kyseessä huvi, harrastus, työ, elinkeino, vapaaehtoistehtävä tai virkavelvollisuus

Suokoon Luoja teille voimaa ja ymmärrystä muita vesillä liikkujia kohtaan, oli käyttövoimana tuuli, aurinko, polttoaine tai joku muu.  Kunnioittakaa luonnon voimaa, olosuhteita ja sääntöjä, jotka on tarkoitettu kaikkien osapuolten turvaksi. Näyttäkää hyvää esimerkkiä niille, jotka eivät tiedä ja valistakaa niitä, jotka eivät ymmärrä.

Opettakoon ja ohjatkoon Taivaallinen Isä teille taitoa, tahtoa ja kykyä auttaa hätään joutuneita, sekä ymmärrystä että vastuullista toimintaa suhtautumisessa Saaristomeren ainutlaatuisen herkän luonnon varjelemiseen.

Antakoon Kaikkivaltias Herra teille hyviä kelejä ja viisautta toimia tavalla, joka mahdollistaa tämän maanpäällisen ja merellisen taivaan säilymisen tulevillekin sukupolville

Amen.