Nauvon Berghamn Jaakko Ruola

Toimi

Kauttamme rahoituksen on saanut jo 53 hanketta

Tehokkaat toimet Saaristomeren elvyttämiseksi edellyttävät rahoitusta ja aktiivisia toimenpiteitä. Saaristomeren Suojelurahasto tarjoaa rahoitusta konkreettisille vesiensuojeluhankkeille Saaristomerellä ja sen valuma-alueella.

Saaristomeren Suojelurahasto ohjaa varoja Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikutetaan päätöksentekoon. Lisäksi seuraamme ja hyödynnämme tutkimuksen tuloksia, jotta yhdessä voisimme muuttaa Saaristomeren tilan kehitystä.

Onko edustamallasi organisaatiolla projektisuunnitelma, jonka tavoite on Saaristomeren vesien tilan parantaminen? Tarvitsetteko projektille rahoitusta? Tutustukaa Saaristomeren Suojelurahaston rahoitusmahdollisuuksiin!