11882308_876322009081619_4121146768791143219_nyast

Saaristomeren Suojelijat

Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kutsumat Saaristomeren Suojelijat ovat sitoutuneet nimellään ja toimissaan tavoittelemaan Saaristomereen valuvien ravinteiden vähentämistä, ravinteiden kierrättämisen tehostamista, puhtaan teknologian ja kestävän kehityksen edistämistä, tietoisuuden lisäämistä Saaristomeren tilasta ja vaikuttamismahdollisuuksista, sekä laajaa yhteistyötä merialueiden ja laajemmin Itämeren puolesta toimivien organisaatioiden kesken.

Saaristomeren Suojelijat toimivat lähimeremme edunvalvojina. Saaristomeren Suojelurahaston tavoitteena on yhteistyössä Suojelijoiden kanssa kehittää mahdollisuuksia toimia Saaristomeren paremman tulevaisuuden puolesta: organisoida, edistää ja rahoittaa vesiensuojeluinnovaatioita.


Saaristomeren Suojelijoista ensimmäiset

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat hyväksyneet Saaristomeren Suojelurahaston kutsun ryhtyä ensimmäisiksi Saaristomeren Suojelijoiksi. Presidenttiparin tuki laajalla rintamalla tehtävälle yhteistyölle Saaristomereen suojelemiseksi tuo merkittävää painoarvoa kansallisaarteemme pelastusoperaatiolle. 

Haukio Niinisto
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio Mäntyniemessä maaliskuussa 2012. Copyright: Tasavallan presidentin kanslia