Saaristomeri-kunniakirjat

Saaristomeren suojelutyötä tehdään monella eri rintamalla ja monin eri tavoin. Saaristomeren Suojelurahasto haluaa nostaa esiin ja kiittää kunniamaininnoin yhteistyökumppaneitaan ansiokkaasta työstä meremme kirkkaamman tulevaisuuden puolesta.

Saaristomeren Suojelurahasto on 23.5.2013 myöntänyt seuraavat Saaristomeri-kunniakirjat:

CAMILLA HACKMAN
- Hej Hylje -hankkeen tuottaja 

Hej Hylje -hanke, joka näkyi Turun kaupunkikuvassa erityisesti kulttuuripääkaupunkivuonna 2011, lahjoitti kulttuuria ja vesiensuojelutietoa mereltä kaupunkiin tuoneiden hylkeiden myyntituotosta 27 400 euroa Saaristomeren suojelutyöhön.

EERO KUNNAS
- Finepress Oy:n toimitusjohtaja 

Finepress Oy on Saaristomeren Suojelurahaston pitkäaikainen ja merkittävä kumppani painotöiden osalta, ja on jo usean vuoden ajan tukenut Suojelurahaston työtä pro bono -periaatteella.

ILPO MANTERE
- Mainostoimisto Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi:n hallituksen puheenjohtaja

Mainostoimisto Lahtinen Mantere Saarchi & Saatchi on useiden vuosien ajan osallistunut pro bono -työnä Saaristomeren Suojelurahaston konseptikehitystyöhön ja mainonnan materiaalien suunnittelemiseen.

TIINA TUNTURI
- Naantalin musiikkijuhlien toiminnanjohtaja

Naantalin musiikkijuhlat on jo useiden vuosien ajan lahjoittanut lipunmyyntituotostaan osan Saaristomeren Suojelurahaston työn tukemiseksi.


Nämä Saaristomeren Suojelurahaston yhteistyökumppanit ovat esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat tukeneet vesiensuojelua omalla työllään ja resursseillaan. Vähäisimpänä tekijänä ei suinkaan ole heidän innostuksensa, mahdollisuutensa ja halunsa tehdä hyvää.