Kevät Lauttamäki

Om oss

Vi räddar Skärgårdshavet tillsammans

Centrum Balticum -siftelsens Skyddsfond för Skärgårdshavets stöder lokala verksamheter för att rädda Skärgårdshavet. Vår vision är ett livskraftigt hav och skärgård där det är bra att bo, leva och vara på fritiden.

Skärgårdshavets Skyddsfond ger medel till konkreta åtgärder som strävar till att förbättra Skärgårdshavets tillstånd, med vilka man effektivt minskar näringsbelastningen. Vår målsättning är att stoppa övergödningen och förbättra vattnens allmånna tillstånd i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde.

Låt oss omsätta en förändringsvåg! Ditt stöd möjliggör mäktiga vattenskyddsprojekt med vilka man förhindrar övergödning och förbättrar Skärgårdshavets livskraft.