Ut+¦ 2 Jaakko Ruola

Organisationen

Skyddsfond för Skärgårdshavet – från ord till handling för att skydda Skärgårdshavet


Skyddsfond för Skärgårdshavet grundades i november 2007 som en del av Centrum Balticum -stiftelsen. Fonden grundades av:


Verksamheten vid Skyddsfonden för Skärgårdshavet leds av en förvaltningsnämnd som lägger fram förslag för Centrum Balticum-stiftelsens styrelse om projekt som fonden bör stödja. Förvaltningsnämnden söker likaså nya och innovativa metoder för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och för att främja diskussionen om dessa.

På kontoret för Skyddsfonden för Skärgårdshavet arbetar en verksamhetsledare.