Talkoot Tolonen

Projekt

Skärgårdens skydd är en gemensam insats

Med hjälp av er har vi redan finansierat nästan 50 vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. I projekten har testats nya metoder, konstruerats våtmarker, skurits vass, renoverats vattendrag, arrangerats rådgivning, gjorts avloppsplaner och skapats mångsidigt miljöutbildningsmaterial för olika målgrupper. 

Donera till Skärgårdshavets skyddsarbete!
 
Bekanta dig med projekten vi finanierat och med dem som förvekligat dem!

Projekten, på finska: hanke-esittelyt
Projektens förvekligare, på finska: hanketoimijat