Märket Eronen

Samarbete

Förändringsvågen består av deltagare i vågrörelsen

Skärgårdshavets Skyddsfonds företagsparnters och skyddare är i en viktig roll när vi främjar vattenskyddsarbete, vars effekter syns. Ingen av oss kan ensam rädda havet, men tillsammans kan vi sätta i omlopp en förändringsvåg jos förbättrar statusen på Skärgårdshavets vatten.

Bekanta dig med våra samarbetspartners och skyddarna av Skärgårdshavet!

Bekanta dig också med några alternativ, hur ditt företag eller din gemenskap kan delta i vågrörelsen!