kiinnita_nimesi_symbioosiin_sv

Symbiosis

Symbiosis konstverket symboliserar skyddsvilja

symbiosis logoSymbiosis är ett konstverk donerat av konstnären Stefan Lindfors till förmån för skyddet av Skärgårdshavet.


Med konstverket vill Stefan Lindfors väcka människors intresse för att samarbeta med havet och skydda det unika Skärgårdshavet. Skulpturen illustrerar Lindfors tanken: Symbiosis är en kombination av skärgårdens mest karakteristiska varelser och element: fisk, fågel och hav. Namnet Symbiosis betyder samlevnad och inbördes växelverkan, som alla partner drar nytta av.

Symbiosis invigdes på Östersjödagarna 3.6.2014 på Forum Marinum i Åbo. Åbo stad har gett Symbiosis en framstående plats i närheten av museiskeppet Suomen Joutsen, vid Aura ås västra strand i Åbo.

Nästa svetsningstillfälle av namnplattor är lördagen den 26.5. klockan 15.15. Välkomna! Flytta dig till evenemangets facebooksida.

Stefan Lindforsin Symbios 08062014 1 p
Bild: Helena Erkkilä

Vill du skydda Skärgårdshavet?

Få ditt namn på Symbiosis!

symbiosis logoNu kan du delta i skyddet av Skärgårdshavet, vår nationalskatt.
Donera en platta med ditt namn på Stefan Lindfors skulptur Symbiosis. Med ditt namn är du med i vårt gemensamma åtagande att skydda Skärgårdshavet. Du kan även donera plattan åt ditt företag, åt en sammanslutning eller som gåva.


Skärgårdshavet mår inte bra och behöver din hjälp. Med ditt namn på stålplattan bekämpar du övergödningen av havet! Namnplattorna tillverkas i cirka 3 500 exemplar. Varje platta blir en bestående del av det 8 x 4,5 meter stora miljökonstverket Symbiosis och fästs direkt på verket eller dess fot, efter konstnärens val. Skyddsfonden för Skärgårdshavet styr avkastningen från plattorna till konkreta vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet. Kampanjens mål är att samla in över 250 000 euro.

Gör en Symbiosis donation på adressen www.skyddahavet.fi eller www.suojelemerta.fi

Minimidonation är 75 euro.

Pressmeddelanden:


Med i Symbiosis projektet:

Outokumpu
Forum Marinum
Åbo stad
K-Citymarket
Prisma
Wiklund
KMG Turku
Turun Sanomat
Hufvudstadsbladet
Åbo Underrättelser
Pargas Kunggörelser / Paraisten Kuulumiset
Primeo

JP Postitus
Pernotrans
Suomen Vesileikkaus
Grano