Saaristomerilupaus Lauttamäki

Var med

Skärgårdshavet mår dåligt. Låt oss sätta i omlopp en förändringsvåg!

Vi alla behövs för Skärgårdshavets skydd. Såväl konsumenter, beslutsfattare, representanter för näringslivet såsom projektförvekligare. Här några sätt som du kan delta med oss i Skärgårdshavets skyddsarbete:

Donera till Skärgårdshavets skyddsarbete här.

Var en del av förändringsvågen och visa din kärlek till havet. Söker du finansiering för ditt vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet eller dess tillrinningsområde? Bekanta dig med våra möjligheter!

Söker ditt företag en kumpan med vilken ni kunde delta i vattenskyddsarbetet i Skärgårdshavet?

Är du en skicklig fotograf, bloggare eller konstnär och du skulle vilja donera dina bilder, inspiration eller skriva till Skärgårdshavet en bättre framtid? Ta kontakt! 

Kunde du delta i våra evenemang som talkoarbetare? Anmäl dig som frivillig!