Utö Jaakko Ruola

Med som talkoarbetare

Kom med som talkoarbetare! Ta kontakt med verksamhetsledaren Tove Holm, tove.holm@centrumbalticum.org, eller fyll i kontaktuppgifterna på motsvarande finskspråkig sida.