Jungfrusk+ñr Jaakko Ruola

Bli stödföretag

stödföretag

Är skyddet för Skärgårdshavet förenligt med ditt företags image?

Vi vågar påstå att det absolut är det. Det handlar om att rädda en nationell klenod åt oss själva och de kommande generationerna.

Företag kan stödja Skyddsfonden för Skärgårdshavet genom penningdonationer eller genom att erbjuda sitt eget kunnande i skyddet av Skärgårdshavet.

Tänkbara samarbetsformer för företag:

  • ekonomiskt stöd till projekt eller verksamhet som man kommit överens om i förväg
  • arrangerande av informations-, utbildnings- eller andra publika arrangemang
  • separata projekt
  • produktgåvor
  • annat skräddarsytt samarbete

Ni kan donera intäkterna från ett arrangemang eller bemärkelsedagsfirande

Om ditt företag planerar ett företagsarrangemang ställer Skyddsfonden för Skärgårdshavet gärna upp som mottagare av intäkterna från arrangemanget. Ett arrangemang som ger intäkter i form av inträdesavgifter, försäljningsintäkter eller sponsorintäkter kan t.ex. vara en golfturnering, idrottstävling, galamiddag, välgörenhetskonsert eller en intern tävling inom företaget eller koncernen. Ni kan fira företagets eller en nyckelpersons bemärkelsedag, invigningen av nya lokaler eller något annat genom en donation och den synlighet det ger.

Offentliggörande av en donation och goodwill-publicitet

Skyddsfonden för Skärgårdshavet deltar gärna i offentliggörandet av er donation. Detta ger
publicitet och goodwill såväl för arrangemanget och företaget som för skyddet för Skärgårdshavet.

Kontakta Skyddsfonden för Skärgårdshavet, toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org eller ring 040 556 5426. Tillsammans kan vi komma fram till en samarbetsform som lämpar sig för ert företag.

Donation vid företagsjubileum och gåvokort

I stället för en traditionell present kan du fira en affärsbekant eller ett företag som jubilerar genom en donation till skyddet av Skärgårdshavet. En sådan present kommer man ihåg och den påminner om din goda vilja.

Välj ett belopp du vill skänka till donationskontot hos Skyddsfonden för Skärgårdshavet och ange vid kontoöverföringen
1. ditt eget eller ditt företags namn
2. företaget som donationen riktas till
3. vad du vill fira.

Fyll i och skriv ut gåvokortet som du kan överlämna eller skicka till personen eller företaget.

Presentkort

En gåva till skyddet av Skärgårdshavet till jul?

I stället för traditionella julhälsningar och julklappar kan ni meddela era kunder, affärspartner och intressentgrupper att ni har skänkt pengarna för årets julhälsning till skyddet av Skärgårdshavet. Detta är en elegant och uppskattad lösning.

Donationskonto:

Skyddsfond för Skärgårdshavet

Handelsbanken FI30 3131 3001 2864 00

BIC: HANDFIHH


Penninginsamlingstillstånd

Tillståndshavare: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skär-gårdshavet.

Tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen Lotteriförvaltningen.

Tillståndets nummer och datum för utfärdande: RA / 2017/670, 27.6.2017.

Insamlingsperiod: 27.6.2017-26.6.2019.

Insamlingsområde: hela Finland utom Åland.

De medel som ska samlas in kommer att användas från och med 27 juni 2017 till 31 december 2022.

Implementerar i praktiken: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skärgårdshavet.