Nauvon Berghamn Jaakko Ruola

Bli stordonator

Under många år har övergödande ämnen runnit ut i Skärgårdshavet. Att förebygga fortsatt tillrinning är ett arbete som kräver stora resurser, en mängd olika åtgärder och outtröttligt arbete. Ju större de tillgängliga resurserna är, desto snabbare kan vårt hav återhämta sig.

sirokoru2
Havsörnsstatyerna som Sirokoru donerat

Stora donationer är av avgörande betydelse i arbetet för att effektivt skydda Skärgårdshavet.

Det årliga donationsbeloppet för stordonatorer är minst 10 000 euro. Beloppet kan betalas in i mindre rater under året. En stordonator kan vara en enskild person, ett företag eller en sammanslutning. Donationen kan även lämnas anonymt.

Om du kan och vill bli stordonator antingen genom att göra en stor donation som ett engångsbelopp eller återkommande inbetalningar kontakta oss vänligen på e-posten toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org eller ring 040 556 5426.

Vi tackar våra stordonatorer på ett sätt som vi kommer överens om särskilt. Vi donerar även  Havsörnsstatyerna, som Sirokoru donerat till nya stordonatorer, läs mera här