Nauvon Berghamn 2 Jaakko Ruola

Engångsdonation

Din donation används till konkreta åtgärder, vattenskyddsprojekt och attitydfostran där målet är att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet.
Vesiamparit euroilla3

Så här gör du en engångsdonation:


1. Välj ett donationsbelopp. Minsta donationsbelopp är 15 euro.

2. Fyll i dina kontaktuppgifter. (Om du vill kan donationen även lämnas anonymt.)

3. Gå vidare till betalning.

Fyll i dina kontaktuppgifter för din engångsdonation:

*) Obligatoriska fält


Penninginsamlingstillstånd

Tillståndshavare: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skär-gårdshavet.

Tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen Lotteriförvaltningen.

Tillståndets nummer och datum för utfärdande: RA / 2017/670, 27.6.2017.

Insamlingsperiod: 27.6.2017-26.6.2019.

Insamlingsområde: hela Finland utom Åland.

De medel som ska samlas in kommer att användas från och med 27 juni 2017 till 31 december 2022.

Implementerar i praktiken: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skärgårdshavet.