IMG_7140_nyast

Ge ett donationstips

Tipsa oss om donationer eller samarbete

Om du vet en person, ett företag eller en sammanslutning som kan vara intresserad av att skydda Skärgårdshavet i form av en donation eller samarbete tar vi tacksamt emot ditt tips!

Donera intäkterna för ett arrangemang

båtenOm du ska organisera ett arrangemang och om ni som arrangörer finner det värdefullt att skydda Skärgårdshavet, ställer Skyddsfonden för Skärgårdshavet gärna upp som mottagare av intäkterna från arrangemanget. Arrangemang som generar intäkter för biljettförsäljning,
försäljning eller sponsring kan till exempel vara en galamiddag, en konstnärlig performance eller en
välgörenhetskonsert, en företags- eller koncerntävling, en loppmarknad, basar eller auktion.

Donera gemensamma medel


Om det i er sammanslutning har flutit in gemensamma medel som inte har något särskilt
användningsändamål anmäler sig Skyddsfonden för Skärgårdshavet med glädje som mottagare av dessa medel.sälen

Offentliggörandet av donationen och goodwill-publicitet

Skyddsfonden för Skärgårdshavet ställer gärna upp vid offentliggörandet av donationen. Detta ger såväl arrangemanget som sammanslutningen och skyddet av Skärgårdshavet publicitet och goodwill.

Tipsa oss om medelanskaffning

Vi tar gärna emot tips om medelanskaffning till förmån för skyddet av Skärgårdshavet.

Kontakta oss:

toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org eller ring 0400 88 77 95

Penninginsamlingstillstånd

Tillståndshavare: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skär-gårdshavet.

Tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen Lotteriförvaltningen.

Tillståndets nummer och datum för utfärdande: RA / 2017/670, 27.6.2017.

Insamlingsperiod: 27.6.2017-26.6.2019.

Insamlingsområde: hela Finland utom Åland.

De medel som ska samlas in kommer att användas från och med 27 juni 2017 till 31 december 2022.

Implementerar i praktiken: Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skärgårdshavet.