K+¦kars+¦ren Jaakko Ruola

Tack till alla våra donatorer!

Du värnar vår nationella klenod

 blommanDin roll som donator till skyddet av Skärgårdshavet är av oerhört stor betydelse oavsett storleken eller formen på din donation.

Förmånstagarna för din donation är Skärgårdshavet, dess levande havsnatur och var och en som njuter av Skärgårdshavet. Tack vare din donation återhämtar sig Skärgårdshavet och tack vare den samlade effekten av donationerna ser vi allt oftare ända ner till havsbotten. Du möjliggör vår gemensamma glädje över ett levande Skärgårdshav.

Vi vill därför rikta ett varmt tack till alla våra donatorer och till er alla som har stött vårt arbete på olika sätt, donerat pengar eller skänkt oss er tid och er kompetens.

Tack!


Donerade du till en bemärkelsedag?

Om du i stället för en vanlig present uppvaktar en vän genom en donation till skyddet av Skärgårdshavet kan du skriva ut ett gåvokort där donationen framgår. Utskriften är i storlek A4. Den ser mer tilltalande ut om du rullar ihop den och knyter till exempel ett doftande tjärsnöre runt rullen.

Presentkort