Banneri_sisäsivu

Påverka

Skärgårdshavets förändringsvåg går från dig och mig

Starta med oss verksamhet för Skärgårdshavet - en förändringsvåg - som stoppar övergödningen av Skärgårdshavet och förbättrar havets livskraft. Vi försäkrar tillsammans att vi alla, även i förtsättningen, har möjlighet till en positiv växelverkan mellan människan och miljön, i världens mest omfattande skärgård, i Skärgårdshavet.

Det är lätt att komma med i förändringsvågen: visa ditt engagemang för havets välbefinnande genom att dela dig med en viktig plats i Skärgårdshavet eller en bra åtgärd för Skärgårdshavet i sociala medier med #muutosaalto! Genom att hålla saken framme på detta sätt ökar du kunskapen om havets tillstånd och om att vi verkligen kan påverka!