Nauvon Berghamn Jaakko Ruola

Verka

 

Via oss har redan 53 projekt finansierats

För att effektivt kunna förbättra tillståndet i Skärgårdshavet krävs finansiering och
effektiva åtgärder. Skyddsfonden för Skärgårdshavet erbjuder finansiering för konkreta
vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet och dess tillrinningsområden.

Skyddsfonden för Skärgårdshavets insamlade medel används för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet dels genom konkreta åtgärder som minskar näringsbelastningen, dels genom rådgivning och påverkansarbete samt genom bevakning och nyttiggörande av forskningsresultat.

Har din organisation en projektplan som syftar till att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet? Är ni i behov av finansiering för projektet? Bekanta er med Skyddsfonden för Skärgårdshavets finansieringsmöjligheter.