+ûr+¦ Jaakko Ruola

Hanke-esittelyt

Rahoittamamme vaikuttavat vesisuojeluhankkeet estävät  rehevöitymistä ja parantavat Saaristomeren elinvoimaa

Saaristomeren Suojelurahasto on rahoittanut kokonaan tai osittain useita konkreettisia vesiensuojeluhankkeita. Hankkeiden pääpaino on rahaston periaatteiden mukaisesti Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämisessä ja tietoisuuden lisäämisessä. Saaristomeren Suojelurahaston toimintaa ohjaa hoitokunta, joka tekee esitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle tuettavista hankkeista.

Vuodesta 2008 lähtien Saaristomeren Suojelurahasto on myöntänyt rahoituksen 48 hankkeelle. Hakemusten määrän vuosittainen vaihteluväli on ollut suuri (5-19 kpl), mutta kokonaisuudessaan hoitokunta on käsitellyt yhteensä 102 rahoitushakemusta. Kiitos hakijoille tästä aktiivisuudesta!

Otamme jatkuvasti vastaan uusia hakemuksia. Katso tarkemmin!