ssr-header-image-01

Skärgårdshavet ger mycket. Nu är det dags att ge tillbaka.

Låt oss starta en förändringsvåg! Varje droppe behövs. Från små droppar växer en stor våg i vilken är styrka.

Havet i världens största skärgård mår dåligt. Låt oss starta en förändringsvåg! Ditt stöd kommer att möjliggöra effektiva vattenskyddsprojekt med vilka eutrofiering förhindras och Skärgårdshavets vitalitet förbättras.

21.2.2018

En positiv inverkan på Skärgårdshavets tillstånd med privat vattenskydd

Läs mera här

5.2.2018

Midvinterns konkreta åtgärder för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd

Läs mera här

16.1.2018

Skyddsfonden för Skärgårdshavet söker projekt att finansiera
Vårens ansökan stänger 29.3.

Läs mera här


xx

Nästan 50 finansierade projekt!

29.3.2018 längre

Med hjälp av er har vi redan finansierat 45 vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. I projekten har testats nya metoder, konstruerats våtmarker, skurits vass, renoverats vattendrag, arrangerats rådgivning, gjorts avloppsplaner och skapats mångsidigt miljöutbildningsmaterial för olika målgrupper. 

Bekanta dig med projekten och projektens förvekligare, på finska!

Sociala medier