ssr-header-image-01

Skärgårdshavet ger mycket. Nu är det dags att ge tillbaka.

Låt oss starta en förändringsvåg! Varje droppe behövs. Från små droppar växer en stor våg i vilken är styrka.

Havet i världens största skärgård mår dåligt. Låt oss starta en förändringsvåg! Ditt stöd kommer att möjliggöra effektiva vattenskyddsprojekt med vilka eutrofiering förhindras och Skärgårdshavets vitalitet förbättras.

21.8.2018

Skyddsfonden för Skärgårdshavet söker nya projekt att finansiera

Läs mera här

17.8.12018

Fotograferingstävling med Skärgårdshavstema för ungdomar #minunsaaristomereni

Läs mera här

4.7.2018

Skyddsfonden för Skärgårdshavet finansierat fem nya projekt

Läs mera här

28.5.2018

Välkommen och följa svetsning av stålplattor till Symbiosis –konstverket 30.5. kl 16.00

Läs mera här

22.5.2018

Välkommen till PAX NAVIS 2018 –evenemanget där havsfreden utlyses till alla som rör sig på havet

Läs mera här

23.4.2018

PAX NAVIS 2018 –evenemanget bjuder in alla som rör sig kring Skärgårdshavet, med båt eller utan, till Åbo båtvarv för att uppmärksamma Skärgårdshavets skydd och ansvarsfullt båtliv.

Läs mera här

16.4.2018

Rohkenetko? soloföreställningarna av danslärarstuderande vid Taideakatemia vid Åbo yrkeshögskola

Läs mera här

9.4.2018

Sommarturné: Saxofonist som Skärgårdshavets beskyddare

Läs mera här

26.3.2018

Sirokoru producerar miljövänliga smycken för Skärgårdshavet

Läs mera här

21.2.2018

En positiv inverkan på Skärgårdshavets tillstånd med privat vattenskydd

Läs mera här

5.2.2018

Midvinterns konkreta åtgärder för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd

Läs mera här

16.1.2018

Skyddsfonden för Skärgårdshavet söker projekt att finansiera
Vårens ansökan stänger 29.3.

Läs mera här


jul 2018

xx

Över 50 finansierade projekt!

Med hjälp av er har vi redan finansierat 53 vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. I projekten har testats nya metoder, konstruerats våtmarker, skurits vass, renoverats vattendrag, arrangerats rådgivning, gjorts avloppsplaner och skapats mångsidigt miljöutbildningsmaterial för olika målgrupper. 

Bekanta dig med projekten och projektens förvekligare, på finska!

Sociala medier