Ruo'n niitto pieni

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostolla tehoa vesiensuojeluun   

Hankeaika: 1.11.2017 – 31.10.2019
Myönnetty rahoitus: Enintään 6500 euroa
Lisätietoja:      www.valonia.fi

Valonia / Varsinais-Suomen liitto
Jarkko Leka, vesiasiantuntija
p. 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi

Ympäristöministeriö on myöntänyt hallituksen kärkihankerahoituksen Valonian / Varsinais-Suomen liiton hallinnoimalla Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeelle. Hanke alkaa syyskuun alussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopulla. Hankekumppaneina ovat Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Saaristomeren Suojelurahasto on myöntänyt 6 500 euron avustuksen Valonialle hankkeen omarahoitusosuuden (25 %) kattamista varten.

Hankkeessa perustetaan Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto, jonka päätavoitteena on hyvien vesiensuojelukäytäntöjen jalkauttaminen sekä vesiensuojelutoiminnan aktivoiminen käytännön tasolla koko maakunnan alueella. Hankkeessa aktivoidaan paikallista vapaaehtoista vesiensuojelutyötä, kootaan tietoa paikallisista toimijoista ja heidän tekemistään vesistöjen kunnostus- ja hoitotöistä, yhdistetään laaja-alaisesti vesiensuojeluun liittyviä toimijatahoja toisiinsa sekä annetaan vesiensuojeluyhdistyksille neuvontaa vesistökunnostusten suunnitteluun, rahoituksen hakuun ja toteutukseen.

Paikallisen vesiensuojelutyön keskiössä on yleensä kunnostukset vesistöissä. Rinnalle tarvitaan valuma-aluelähtöistä metsä- ja maatalouden vesiensuojelun suunnittelua ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Vesistökunnostusverkosto on avain valuma-aluelähtöisen toimintamallin käynnistämiseen. Hankkeessa luotava vesistökunnostusyhteistyön toimintamalli palvelee maakuntauudistuksen tarpeita.

kärkihanke

valonia

vesiensuojelu
ely